Библиотека

Поглед отвътре

„Поглед отвътре“ е сборник с материали в подкрепа на участниците в процеса на ресоциализация и

Посрещането на детето

„Посрещането на детето“ е сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати

Мечта на колела

Ние от сдружение „Дете и пространство“ управляваме Център за настаняване от семеен тип за деца