Вярваме, че чрез работата заедно можем да бъдем партньори,

както на детето, така и на семейството, отстъпвайки от позицията на знаещи специалисти.

Предоставяме 9 социални услуги в две общини – Русе и София.

През 2022 г. екипите ни предоставиха подкрепа на:

Общо 0 деца и младежи

0

деца и младежи в дневните ни центрове

0

деца и младежи с резидентна грижа в 4 центъра

0

деца в центровете за социална рехабилитация и интеграция

Нашите каузи

Всеки човек трябва да има своя шанс да се развива, да се радва на живота и да достигне пълния си потенциал

Подкрепете Центровете ни

Подкрепете нашите центрове за работа с деца

Бъдете съпричастни
Текст 
Цифри примерно
София
Текст 
Цифри примерно
Русе