Наръчник за обосновано включване на Деца аутисти в училищната среда

Наръчник за обосновано включване на ДЕЦА АУТИСТИ в училищна среда е създаден като част от проекта на Европейския съюз Еразъм+, проект IREAMS:„За мотивирано включване на деца с аутизъм в училищата“, в който участваха 13 партньора от Белгия, Франция, Испания, Италия и сдружение „Дете и пространство“.

Предназначен е за учители и специалисти, които участват във включването в училищна среда или в детската градина. „Наръчникът не претендира да бъде ръководство за потребителя, а да предостави едно уважително въведение в сложността на аутизма и се опира на трансверсален подход към различните методологии, използвани във всяко училище или социална институция. Изграден е благодарение на опита и дългогодишната работа на професионалисти от различни области с деца, младежи и възрастни с РАС, с приноса на семействата, а също и на самите аутисти“.

Изтеглете наръчника тук.