Управление и развитие на социалните услуги в общността

 

Обучението има за цел да очертае основните параметри при разкриването и управлението на социалните услуги в общността. Запознаване и разглеждане на нормативната уредба на услугите. Усвояване на практически умения за разработване на необходимата документация, съгласно изискванията на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги в общността и изискванията на Агенцията за социално подпомагане.