На 22.06.2022 г., беше проведено третото обучение по Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда, в Център за обществена подкрепа ул. „Милин камък“ 2А, град Нови пазар. В обучението взеха участие ръководителите и екипите на двата Центъра за обществена подкрепа в град Нови пазар, Центровете за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания и председателя на сдружение „Хаячи“.

Възникна оживена дискусия и споделяне около опита на всеки един по време на пандемията и работата в дигитална среда. Бяха споделени видео-уроците за родители, изработени по проекта, за които получихме изключително положителна обратна връзка. Нашите колеги преценяват тези видеа като полезни и приложими в работата с родители от ромската общност. Някои от тях разпознаха във видеото „Нашата приказка – време за забавления и заедност-пространство за творчество и развитие“ автентичните разкази на деца от ромската общност, които са участвали в ателие „Приказка“ на Семейно консултативния център в град Нови пазар: „Успокои ме това видео. Даде ми поводи за размисъл.“, „Много подходящо за работа с родители“. „Много бързо минаха тези 11мин. Интересно и увличащо“.

Получихме ценни обратни връзка и за видеата „Тялото на детето и неговата неприкосновеност“: „Достъпно е, може да се използва.“, „С ясни думи и послание“ и видеото „Детето и времето“: „Това ще донесе облекчение на майките, които смятат, че бебето не спи нощем, защото иска да ги тормози. Ще „изясни картината“.

Тръгнахме си от Нови пазар, заредени с ентусиазъм и желание за разпространение и споделяне на продуктите, създадени по проекта ни „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ реализиран с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

  

По случай настъпващите Великденски празници спазихме традицията на Велики четвъртък, да боядисаме яйца. С много настроение, шарени боички, песни и танци, 20 деца и 40 младежи се справиха блестящо. Нищо, че ръцете също бяха така пъстри, както и яйцата.

За здраве и берекет зачервихме бузките и челата с първото червено яйце. Великденският празник без козунак не мина, защото нашите добри приятели от ОББ – Русе и „АДРЕС” недвижими имоти – Русе, осигуриха вкусни и сладки козунаци.

Пожелаваме на всички Светли празници, любов в сърцата и топлина в душата!

Ключовите моменти в развитието на детето, кризите, през които преминава то, Това, което се премълчава: детската сексуалност, и обвиненията в сексуално насилие като оръжие в родителските конфликти бяха част от темите, които разгледахме в рамките на обучение на сдружение „Дете и пространство“ за съдии от района на Апелативен съд Варна.

Навлязохме в дебрите на сложните теми за: разпознаване на сексуалното насилие и какви са неговите признаци, какви са последиците от него при децата в различна възраст; обвиненията в сексуално насилие: истина или оръжие? Как да разпознаваме родителските конфликти и каква подкрепа можем да окажем, какъв е пътят към мира и най-добрия интерес на детето. 

Важно за юристите е разбирането, че емоциите на децата са част от несъзнаваното. С поведението си родителите детерминират поведението на детето.

Срещата на психоанализата и съдебната практика стана възможна благодарение на проект „Умението да променяш“ на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Как да подкрепим детето да се ориентира във времето?
Кои са основните характеристки на времето за детето?
Какво затруднява съвременното дете?
 
Как да насърчим детето да се ориентира по-добре във времето?
 
Това видео може да ни подкрепи в търсене на отговори на тези и други въпроси:
 
https://www.youtube.com/watch?v=VbrM9NCKYM0 
 
Това видео е изработено в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Мечо Пух“ и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Дъга“ в гр. Русе, вече са горди собственици на 3 бр. тротинетки. Те ги спечелиха след участие в конкурс за детска рисунка на свободна тема, обявен от Вело Мастерс магазин – Русе, в рамките на кампанията „Щастие за всички“.

За сега състезанията са само в зала, но още през пролетта ще се преместят в двора на Дневния център!

Благодарим на нашите партньори и приятели от Вело Мастерс за инициативата и желанието им да разнообразяват ежедневието на нашите деца и младежи с увреждания!