Uncategorized

15 години Център за ранна интервенция в Русе!

Tолкова радост, усмивки, сълзи от радост и умиление! И всички тези шарени емоции събрани в един ден – днешният!
 
Днес с радост отбелязахме 15 – годишнината от създаването на първия за страната Център за Ранна Интервенция. Годините, изминали от момента на откриването са пълни с предизвикателства, усилия и най-вече с вдъхновение за развитие и напредък. На срещата представихме работата и подходите в Центъра, като заедно се потопихме в света на ранната интервенция и важността й за постигане на оптимално развитие и благополучие на недоносени деца и деца със затруднения в развитието. Специален момент беше отделен и на родителите, които са партньори и играят важна роля в процеса на подпомагане на развитието и благосъстоянието на техните деца. От тяхна страна бяха отправени благодарности към екипа на центъра.
 
Поздравления получихме от г-жа Виктория Тахова – Изпълнителен директор на Агенция за качеството на социалните услуги и от г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе.
 
В края на срещата дойде и отговора, че за тези 15 години центъра се е утвърдил като пространство, в което родителите на деца със затруднения в развитието са подкрепени, да приемат различието на детето си. Да изкажат своите тревоги и трудности, както и да споделят с други родители за пътя, през който минават, за да реализират мечтата, да видят своите деца щастливи и приобщени.
Ние работещите в Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа „Ранна интервенция“, към сдружение „Дете и пространство“ продължаваме да вярваме, че в различието се крие уникалността на всяко дете и ще продължаваме да създаваме възможност за усмивки и развитие на децата!