Uncategorized

Обосновано включване на децата аутисти в учебна среда – представяне и в Бургас

На 12 май в Бургас се състоя още едно представяне на проекта Ireams „Обосновано включване на децата аутисти в учебна среда“. Това събитие се организира от община Бургас и сдружение „Дете и пространство“. Участваха над 100 човека, сред които колеги от социалните услуги в град Бургас, психолози, ресурси учители, други специалисти от детски градини и училища. Особено вълнуващо беше присъствието на ученици от клуб по философия, като и това на родители, които след събитието споделиха за своя опит в приобщаването на децата им с аутизъм в учебна среда.