Календар 2024 на сдружение „Дете и пространство“

Скъпи приятели, както всяка година, Сдружение „Дете и пространство“ представя своя календар.

Този календар е плод на доброволен труд на фотографи любители и на професионални фотографи, които предоставят безвъзмездно снимките си. Наш почетен гост и тази година  е фотограф Николай Ковачев, чиято снимка е на корицата. Специални благодарности за предоставените фотографии отправяме към Станимир Семов, Генадий Матвеев, Христо Григоров, Блага Банова, Слав Банов, Елена Атанасова, Добринка Манева, Галена Станчева и Весела Банова. 

Снимките представят различни красиви места от България и някои характерни за тях птици, животни и растения, както и детайли, представящи връзката на хората с тези места. Тази година решихме да включим и снимки на места извън България. Календарът провокира любопитството на публиката както към непознати красиви места и техните обитатели, така и към непознати. Върху всяка снимка на птица е изписано името й на български и на латински, а върху основните снимки са изписани имената на заснетите места.

Средствата от набраните дарения в кампанията Календар 2024 ще се използват за подобряване качеството на живот на деца и младежи с различни увреждания, които живеят в Центровете за настаняване от семеен тип, управлявани от сдружение „Дете и пространство“ в Русе и в София.

Можете да ни подкрепите в кампанията Календар 2024, като се свържете с нас на:

Тел.: 0889 445 597

Ел. адрес: office@childandspace.com