10 години сдружение Дете и пространство

„Как да отворим пространство за срещи с детето, с неговите родители, партньори и изобретения“ е сборник с текстове, представящи дейността и партньорствата на сдружение „Дете и пространство“, който се издава по случай 10 години от учредяването му.

Изтеглете тук.