Център за социална рехабилитация и интеграция „Таралежи“

През 2018-та година, Сдружение „Дете и пространство“ спечели конкурс на Столична Община за управлението на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и юноши в София.

Описание на услугата:

Възрастните никога нищо не разбират сами. Децата трябва все да им обясняват ли, обясняват.“ из „Малкият принц“, Антоан дьо Сент-Екзюпери

Център за социална рехабилитация и интеграция „Таралежи“ е едно възможно място за среща между деца, родители и специалисти в търсенето на отговори от различен порядък. В тайнството на всяка среща, екипът на ЦСРИ е изправен пред една загадка- тази на Субекта с неговите въпроси.

Какво е да си дете в безграничността на модерното време? Какъв е пътят на порастването и отделянето от родителите? Как да си родител на дете в модерността? Как да приемаш уникалността на детето, без да застрашаваш неговата идентичност? По какъв начин да отваряш място за спонтанността на детето и в същото време да поддържаш границите живи? Как да бъдеш автентичен родител, без да изпитваш непрекъсната вина? Какво е да бъдеш жена, докато си майка? Какво е мястото на един баща до детето му?

Всяко чудене оставя следа, всеки разговор за детето е път към неговото израстване и индивидуализиране. Затова ценностите и мисията на ЦСРИ „Таралежи“ са повлияни от психоаналитичната етика да се оказва гостоприемство на детето и на неговите изобретения и да се предлагат верни и деликатни думи в придружаването му като самостоятелна личност. Ориентирани от тази логика, ние, специалистите в Центъра говорим на децата на Вие, приемаме всяко затруднение на детето като негово уникално изобретение за справяне с живота, предлагаме пространство за свободна игра и творческа изява и търпеливо чакаме автентичността на детето да се прояви, за да я последваме и подкрепим.           

За целта Центърът предлага различни по формат и теми ателиета, които отварят пространство за индивидуализирано преработване на вътрешните преживявания на всяко дете. Ателиета „Психомоторика“,  „Музика“ , „Театър“, „Моделиране и рисуване“, както и всяко индивидуално изобретено ателие, са част от терапевтичния ресурс, с който се подпомага процеса на порастване на детето и превръщането му в личност със собствени желания и възможности.

ЦСРИ „Таралежи“ предоставя място и за терапевтично придружаване на родители по отношение на субективната им позиция на тези, които са най- близко до децата си и са отговорни за всичко, което им се случва. „Да бъдеш родител“ е функция, която понякога буди една тревога „в повече“. Затова Центърът дава възможност на всеки родител да разполага със собствено терапевтично пространство, в което да назовава своите съмнения и въпроси и на принципа на „мислим заедно“ да инициира собствени отговори и решения.

Адрес и контакти: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 128,

Тел.: +359 2 4811066, +359 878 259 638

Ел. адрес: csri.sofia@gmail.com