Център за социална рехабилитация и интеграция „Детски кът за развитие“

„Детски кът за развитие“ отваря врати през октомври 2009 г. и е първата интегрирана социална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание и техните семейства. Терапевтичната работа с деца и юноши е ориентирана от приложната психоанализа и създава пространство, в което те могат да се срещат и да развиват уменията си за общуване и връзка с другия, като се използват лечебните свойства на естественото детско творчество, с което могат да „изобретяват“ своите начини за „лекуване“ на страданието си.

В „Детски кът за развитие“ ще бъдете посрещнати и на въпросите Ви ще отговори екип от детски психиатър и психолози.

Ще бъдете насочени към терапия, която най-добре да отговори на нуждите на Вас и Вашето дете:

  • Индивидуална терапия или групова терапия – имаща за цел справянето със симптомите на психично страдание като по този начин се намалява негативно влияние на симптома върху способностите на детето/юношата да се включва в социалния живот чрез играта или ученето и чрез връзката с другите деца или възрастни. Независимо от конкретните особености на всеки случай, насърчаване на изразяването и изследването на собствените безпокойства в среда на приемане, уважение и зачитане, подобряване на комуникативните умения, трениране на ново, по-адаптивно социално поведение.
  • Клинично ателие – акцентът в работата е комуникацията с всяко дете да протича според основните опорни точки, до които екипът е достигнал в диагностичната и терапевтичната работа с него. Водещият на терапевтично ателие има задача да създаде подходящи и адекватни условия, така че децата да могат да „обличат в смисъл и значение” онова, което причинява тяхното психично страдание, да създадат и да поддържат социална връзка с възрастния и с другите деца.
  • Подкрепа на юноши чрез онлайн консултиране – услугата е насочена към юноши, които нямат възможност да посещават центъра, поради възникнали извънредни обстоятелства /заболяване, отсъствие от града, карантина/. Целта е осигуряване на непрекъснатост на стартиралия процес на работата с детето/юношата и семейството. Осигуряване на пространство за споделяне на ежедневните трудности, информиране и емоционална подкрепа на родителите.
  • Консултирането на родители е част от комплекса от терапевтични грижи, предоставяни за всеки отделен клиент. Всеки родител на дете или юноша има възможността регулярно да се среща с някой от членовете на екипа. Решението дали това да е водещият на терапевтичната работа с детето или на родителите да се предостави отделно пространство за срещи с друг от работещите, се взема след клинично обсъждане на мултидисциплинарния екип.

Водещо значение за предоставянето на качествени терапевтични грижи имат клиничните обсъждания в мултидисциплинарния екип на услугата. Основание за това е концепцията за клиничен подход, според която не съществува един отговор на психичното страдание и за всеки индивид то е уникално. Тази концепция прави неприложимо използването на готови схеми и рецепти и предоставя намирането на различни и подходящи за всеки случай решения. Те се изработват в клиничните обсъждания, в които участват равноправно всички членове на мултидисциплинарния екип.

Адрес и контакти: гр. Русе, ул. Янтра № 5

Тел: 0877 125 651 или 0877 125649

e-mail: dkr.childspace@gmail.com