Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Св. Стилиян“ (ЦНСТДМУ)

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Св. Стилиян“ (ЦНСТДМУ) се намира в жилищен блок, в малък апартамент в ж.к. Люлин. Настанените деца са 6. Те посещават детска градина, прекрачват училищния праг, където срещат нови приятели, учат се и посрещат приключенията на живота, общуват с хората в квартала, създават връзки и приятелства. Те, както всички останали деца, ходят на екскурзии и лагери през ваканциите, посещават културни събития. На всеки рожден ден, имен ден и други лични празници са поканени родители и близки на детето. Екипът на центъра създава пространство, в което децата и техните родители биват подкрепени в своята връзка. Като в едно семейство, сплотеният и ентусиазиран екип от специалисти върви по пътя на различието заедно с настанените деца. Вдъхновението и желанието за работа се събуждат у всяко дете, защото всички те носят своята уникалност, растат, учат се с нас и не спират да ни изненадват.

Адрес и контакти: гр. София, жк. „Люлин”, бл.015, вх. Б, ет. 1, ап. 19, тел: 02/9250014

Ел. адрес: cnst.childspace@abv.bg