Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“ е създаден по проект „Нашите деца са наша отговорност“ – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 25 години.

От 01.04.2015 г. Центъра се управлява от Сдружение „Дете и пространство“.

В нашата къщичка живеят малка група деца и младежи в среда близка до семейната. За тях се полагат 24 часови грижи, които задоволяват техните нужди и интереси.

Те ходят на училище, посещават и други социални услуги в общността. Имат приятели в квартала, с които разговарят ежедневно и играят на близката площадка. Заедно с екипа всяка година ходят на летни лагери и разходки сред природата.

Уютната и благоприятна за тях среда в центъра допринася за тяхното развитие. Всяко едно дете или младеж има своята собствена уникалност – своето различие, талант, интереси, своята цветност към живота.

В този дом, всички сме хора и сме равни, всички грешим, даваме втори шанс, забавляваме се, прегръщаме, прощаваме, проявяваме търпение, живеем и обичаме.

Това е нашият дом.

гр. Русе, жк. „Здравец Изток”, ул. „Будапеща”, № 2а, тел.: 0877 76 01 30

ел. адрес: cnst_vyara@abv.bg