„Терапевтично ателие „Приказки“

Приказките се свързват не само с предаването на една история, която се вписва в определена култура и традиция, но също така те могат и да се използват в терапевтичната работа както на психолозите, така и на широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната и образователната сфера. Благодарение на въображаемото, провокирано от вълшебните приказки, имащи специфична структура, разказаната история може да се превърне в средство за разрешаване на конфликтите и тревогите при деца в предучилищна и начална училищна възраст. По време на обучението се разглеждат въпроси, свързани със същността на ателие „Приказки“, неговото организиране, метод на работа и цели в посока придружаване на детето в  развитието му.