Справяне с агресивното поведение на юношите

По време на обучението се засягат въпроси, свързани с корените и природата на агресивността при юношите, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на юношите.