Справяне с агресивното поведение на децата

По време на обучението се засегат въпроси, свързани с корените и природата на детската агресивност, както и начините и подходите за справяне с агресивното поведение на децата.