Сдружение „Дете и пространство“ стартира официално сътрудничество с Апелативен съд, Варна

Във връзка с проект „Преодоляване на отчуждението: подкрепа за деца на родители, лишени от свобода в условията на пандемия“ (ACF/610 и номер на Договора: 23/17.12.2020), в подкрепа на деца с родители в затвора, сдружение „Дете и пространство“ стартира официално сътрудничество с Апелативен съд, Варна. Подкрепата за деца, чиито родители са лишени от свобода, е сред акцентите в работата на сдружение „Дете и пространство“ през 2021 г., благодарение на финансовата подкрепа в размер на 9 600 евро на Програма „Фонд Активни граждани България“, част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проекта е да създаде комуникация между магистрати и деца на лишени от свобода, която да бъде фактор при вземане на решение по наказателни дела и определяне на размера на наказанието; да създаде нов тип култура за работа с деца в риск в съда; да повиши обществения интерес към темата; да спомогне за преодоляване на родителското отчуждение. Тези теми са още по-значими по време на пандемия, тъй като социалната изолация допълнително увеличава пречките пред контактите между деца и родители в затвора и е предпоставка за задълбочаване на родителското отчуждение.

Проектът се реализира в рамките на 6 месеца и началото му бе положено на 4 януари 2021 г., като получи одобрение в рамките на тематичния приоритет „Защита на правата на човека“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Той се вписва в цялостната политика на сдружение „Дете и пространство“ в областта на гарантирането на правата на децата като част от защитата на правата на личността. В изпълнение на дейностите ще бъде използван и експертния капацитет на мрежата „Деца на затворници в Европа“, с която сдружението има установено сътрудничество.