Ранно детско развитие

Обучението е насочено към специалисти от различни професии, придружаващи новородени деца и техните родители. То има за цел да надгради познанията на тези специалисти относно специфичните особености на бебето и малкото дете и да подпомогне процеса на придружаване на децата и семействата, ползващи социални и/или здравни услуги. Обучението се представя под формата на интегриран модел, който включва различни теоретични преспективи в областта на ранното детско развитие, разглеждане на клинични случаи и прожектиране на видео материали. То засяга следните основни теми и въпроси:

  • Посрещането на детето – какво имаме предвид, когато говорим за майчино желание, функция на майката и функция на бащата, защо за някои жени е трудно да посрещнат и да се грижат за своето дете, как можем да придружаваме майката в изграждането на връзка със своето дете;
  • Основни поведения на кърмачето и малкото дете, психо-сексуално развитие, създаване на образ за тялото, „влизане” на детето в езика;
  • Трудности и проблеми в развитието на детето – придружаване на семействата на деца, родени с ниско тегло или увреждания, психо-соматични смущения и как да разпознаем страданието при кърмачето и какви са основните причини за това страдание.