Проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“

Превръщането на детето от обект в субект на неговите права е предизвикателство както за специалистите, които подкрепят деца в риск, така и за гражданското общество като гарант за спазване на основните права на личността. Свидетели сме на огромна промяна – дигитализацията на общуването, поставяща под въпрос сериозен набор от права на децата и на децата в риск, които се нуждаят от постоянна терапевтична подкрепа. Гарантирането им при общуване в дигитална среда е целта, към която е насочен проектът.

Дигиталното общуване, наложено от пандемията, предизвикана от COVID-19, изведe на преден план нуждата от нов етичен модел за работа и изграждане на нов тип връзка специалист-клиент и семейството му. Навлизането в личното пространство чрез екрана на електронното устройство доведе и до нуждата от определяне на нови граници в терапевтичната работа. Именно терапевтът е онази опора, около която в рискова среда гравитира отстояването на правата на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето – да бъде изслушвано, да не бъде неглижирано, да бъде гарантирано развитието му, правото на формиране на собствени възгледи, на свобода на изразяване, на закрила против намеса в личния живот; правото на детето със затруднения в развитието и увреждания на специални грижи.

Дейностите по проекта са предвидени за 18 месеца и са пряко насочени към създаване и прилагане на иновативен модел за предоставяне на специализирана подкрепа в дигитална среда, като гаранция за основни права на личността – разработване и апробиране на цялостна терапевтична рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда с методическа насоченост и серия от видеоуроци за работа с деца, насочени към родители и към специалистите от социалните услуги и от общността, по посока развиване на умения за гарантиране на правата на детето в дигитална среда. Ще бъдат проведени обучения на специалисти от социални услуги в 4 общини – Нови Пазар, Варна, Русе и София, а в последствие моделът ще бъде предоставен за работа на широк кръг специалисти в страната.

Проектът „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 38 000 евро предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ е Основната цел на проекта е превръщането на детето от обект в субект на неговите права и гарантирането им при общуване в дигитална среда чрез разработване на иновативен модел за специализирана работа в дигитална среда и създаването на видео уроци за родители и специалисти, които работят с деца в условия на социална изолация“. 

Първият видео урок: „Нашата приказка: време за забавления и заедност – пространство за творчество и развитие“ можете да видите тук: 

Втори видео урок: „Време за движение – детето с неговото тяло и мястото му в пространството“
Целта на видеото е да подкрепи родителите в знанията и разбирането за развитието на малкото дете и формирането на неговата представа за собственото му тяло и изграждането на образ за него. А точно тази представа се формира постепенно през покой и движение.
Какви са възможните алтернативи, когато сме ограничени в контактите си, в пространството; какви са идеите за движение, гимнастика и подвижни игри с децата; как да формираме нагласата в детето за неприкосновеността на тялото му; през какви възрастови особености то преминава и каква е радостта от движението в ранна възраст; ползата от взаимното общуване чрез играта в затворени и открити пространства.
 
Надяваме се в това видео да откриете отговори на въпроси, които си задавате и да е полезно за вас, родители!
 

Трети видеоурок: „Тялото на детето и неговата неприкосновеност“

Настоящото видео цели да подкрепи родителите в изграждането на представата за собственото тяло на детето като цяло, за неговата неприкосновеност и уважение. За ролята на родителите и близките във формирането му като самостоятелен човек и подкрепата, от която се нуждае, за да възприеме тялото си и това на околните; за начините, по които следва да говорим на детето, за докосването и поставянето на граници, с цел недопускане достигане до напрежение и агресивни действия.

Надяваме се, гледайки този видеоурок, да сте придобили нови знания и увереност в разбирането за взаимоотношенията ни като възрастни с децата, а и между тях самите.

Третият видеоурок, заедно с първите два, са разработени от екип психолози на сдружение „Дете и пространство“ и целят единствено подкрепа към родителите и полагащите грижи за деца.

Четвърти видеоурок: „Гласът и детето

Знаете ли, че новороденото бебе разпознава гласа на майка си? То помни този глас от вътреутробния си живот и се успокоява, когато го чуе. Бебето е чувствително към тона и интонацията на гласа. Педиатри са заблелязали, че плачещи бебета на 3 месечна възраст се успокояват, когато им се говори с монотонна интонация.
 
Много нежното и мило говорене с умалителни имена ги разплаква също толкова, колкото и грубото говорене.
Още за ГЛАСЪТ и ДЕТЕТО може да видим на:
 

Пети видеоурок: „Детето и времето“ 

Как да подкрепим детето да се ориентира във времето?
Кои са основните характеристки на времето за детето?
Какво затруднява съвременното дете?
Как да насърчим детето да се ориентира по- добре във времето?
 
Това видео може да ни подкрепи в търсене на отговори на тези и други въпроси:
 

Шести видеоурок: „Погледът и детето“

Кой е сигналът с най-голяма сила, който привлича и задържа погледа на бебето?

А знаете ли, че погледът има различни свойства?

Какво помага на детето да си „почива“ от погледа на другия?

Това видео може да ни подкрепи в търсене на отговори на тези и други въпроси. То е шестият видеоурок от поредицата, разработен от екип психолози на сдружение „Дете и пространство“ и целят единствено подкрепа към родителите и полагащите грижи за деца.

 

Методика: Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда

Какви са нашите клинични опори в терапевтичната работа с деца и младежи?

Как те се промениха в дигиталната среда, какви възможности и предизвикателства предостави дигиталното за децата в различните възрасти, как се промени общуването и имахме ли затруднения в изграждането и поддържането на връзката специалист – потребител?А кога е възникнала практиката за предоставяне на терапевтична подкрепа онлайн по света и у нас?     

Какво да знаем, за да отговорим на дигиталните предизвикателства?

Методиката „Терапевтична рамка за специализирана подкрепа на деца и младежи в дигитална среда“ повдига всички тези въпроси, представя нашия опит и уроците, които научихме, спазвайки ограничителните мерки срещу COVID-19, и изобретенията, до които достигнах­ме. Надяваме се тя да допринесе за регулирането на процеса на подкрепа в среда, различна от обичайната за социалните услуги и да доведе до подобряване на нейното качество. И не на по­следно място имаме желание да разпознаем и запазим изобретенията и опита, които биват назовавани в съвременността най-често като „добри практики“, появили се в условия на криза.

Цялата Методика можете да откриете тук: Методика – Терапевтична рамка за специализирана подкрепа за деца и младежи в дигитална среда

Първи видео урок за специалисти на тема: „Обвързване и раздяла“

В него разглеждаме въпросите за това:
 
🟣 Какво е обвързване?
🟡 Каква е разликата между обвързване и „залепяне“?
🟢 Какво е общото между обвързването и сближаването?
🟠 Какви са стъпките, по които преминаваме, за да стигнем до обвързване?
🔵 Какво можем да направим в моментите на раздяла?
🦊 На какво ни учат Малкият принц и лисицата?
 
Отговорите можете да откриете тук: 

 

Следващ видеоурок за специалисти на тема: „Недоразуменията в езика“

В него можете да откриете някои добри идеи по следните въпроси:
🟨Какво е недоразумение?
🟩Как детето започва да ползва езика чрез смисъла?
🟪Какви са основните източници на недоразумения в езика на децата?
🟧Какви са начините за справяне с недоразуменията?
🟦За какво служат недоразуменията?
 
https://www.youtube.com/watch?v=ywXUEJUCNok&t=30s 
 

Видеоурок на тема: „Дигиталното тяло“

Избрахме да разгледаме темата за „Дигиталното тяло“ с оглед нарастващата значима роля на дигиталните технологии в съвременното общество.
Ето някои от въпросите, на които търсим отговор във видеото:
💻Какво е влиянието на новите технологии върху връзката на детето/тийнейджъра със собственото му тяло?
📲Как употребата на дигитални устройства се отразява на развитието на детето в ранна възраст от 0 до 3 г.?
❓Как да разграничаваме аутисичните прояви от смущенията, появяващи се като резултат от „потъването“ в дигиталното пространство за сметка на живото общуване, при деца извън аутистичния спектър?
🖥Срещата на тийнейджъра с „дигиталното тяло“ – кога юношата търси спасение във виртуалното? Положителни страни и рискове, свързани с пребиваването в дигиталното пространство.

 

Видеоурок на тема „Игрите на детето„: 

В този урок ще научите повече за различните видове игра на детето и как тя се отразява на развитието на децата. Ще намерите отговори на въпроси по теми като:
🛝 Какво е значението на играта в развитието на детето?
Различните видове игри:
🤸‍♀️Игри, които провокират сензорно-двигателно удоволствие.
🎭 Символичните игри.
🏠 Пространство на разграничаването или представянето.
❗️ За какво да бъдат внимателни специалистите?

 

Видеоурок на тема: „Аутистичното дете. Какво знае. Какво казва

В този урок задаваме интересни въпроси, свързани със загадката на аутизма в днешно време:
❓❓❓ Какво е аутизъм? Как може да го опишем като състояние?
🌏 Какъв е светът през очите на аутистичното дете?
🔶 Как специалистите се ориентират за затрудненията на тези деца в срещите с тях?
↔️ Как се свързват с тях?
📌 Какви са клиничните опори за терапевтична работа с аутистични деца и младежи?

 

Видеоурок на тема: „За какво служи един баща?

Този видоеурок е последният от поредицата за специалисти. В него се надяваме да намерите информация за значението и ролята на бащата в отглеждането, възпитанието и играта с децата, за порастването и възможностите. 

 

Сборник: Детето автор. Изобретенията на детето в моменти на криза. 

Тази малка брошура дава възможност да разкажем за някои от видеоуроците и да представим техните сценарии. Всички те са вдъхновени от опита на Терапевтичния екип на сдружение „Дете и пространство“ и от основни публикации, които са посочени в края на това издание. Решихме да направим тази публикация, защото самият сценарий се съсредоточава върху основни послания, докато тук всеки автор има възможност да разкаже малко повече за избора на темата на конкретния видеоурок. Ще разберете, че всяка тема е произлязла от нашия конкретен опит, от нашата практика в предоставянето най-вече на терапевтична помощ и психологична подкрепа в контекста на социалните услуги за деца и семейства, които управляваме, но също и от супервизиите, които предоставяме на наши колеги в сферата както на социалните услуги за деца и семейства, така и на образованието.

Целият сборник можете да откриете тук: Сборник_Детето автор

 

Всички публикувани документи са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.