Приказката на Ася

След Наталия, още едно дете, настанено в Център за настаняване от семеен тип 2 – гр. Русе, управляван от Сдружение „Дете и пространство”, продължи да пише своята приказка в Америка.

Ася бе осиновена и на 16.02.2014 г. тя бе взета от своите родители. Отново едно семейство не се уплаши да гледа дете с увреждания. Тези хора видяха едно дете, което се нуждае от пространство да играе, да се развива и да бъде обичано. Поради наближаващия празник на Баба Марта, екипът на Центъра подари на семейството мартенички, с които те да се закичат на първи март. Новите родители решиха да запазят името на детето – Ася, а заедно с тях отпътуваха и други нейни вещи, които да й напомнят за България.