Придружаване на деца и младежи с прояви на психично страдание

Обучението предоставя възможност да се разгледат приносите на психоанализата в работата с деца и младежи с прояви на психично страдание. То е насочено към широк кръг специалисти, работещи с деца и младежи в различни здравни, социални и педагогически структури и услуги. Акцентът на курса е върху начините на придружаване на психотичния субект в неговия ежедневен живот. Посредством разглеждането на ключови текстове от психоаналитичната литература и конкретната работа по случаи от практиката на Медико-педагогически институт „Куртил”, участниците имат възможността да се запознаят със следните теми:

– психични структури и разпознаване на проявите на психично страдание;

– особености на връзката на психотичния субект с езика и тялото;

– детската психоза;

-„преминаване към действие” и агресивни прояви;

– клиничен подход в работата с аутизъм, роля и функция на повторението и на аутистичния обект и др.