Поглед отвътре

„Поглед отвътре“ е сборник с материали в подкрепа на участниците в процеса на ресоциализация и интерация на жени, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Сборникът е издаден по проект „Подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен живот на свобода“, с финансиране по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Малка грантова схема на Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“.

ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

Предговор

„… Първоначалната идея на този проект е да допринесе за намаляването на риска от рецидив и от изоставянето на децата по време на и след изтърпяване на съответните присъди от страна на майките.

Повечето от текстовете в сборника са резултат от проведените интервюта с жени, лишени от свобода, на територията на затвора в Сливен и от срещите със служители на затвора. Всички текстове отразяват натрупания опит на авторите от работата с възрастни и деца в риск, с прояви на психично страдание и от придружаване на специалистите, които работят с тях. Те представят погледа отвътре на приложната психоанализа, т.е. така, както авторите, които всички в клиничната си практика се ориентират от учението на френския психоаналитик Жак Лакан, виждат живота в Сливенския затвор. Целта е да покажем огромната работа, която се върши в пенитенциарната институция: жените, които изтърпяват присъди в нея, имат възможност да получават професионално образование, да работят, да учат и да се образоват, да участват в клубни дейности. За някои от тях това представлява напълно нов жизнен опит, а за други като че ли е единственият период в живота им, в който те имат възможност да участват в структурирани дейности, които осмислят живота им. Убедени сме, че широкото популяризиране на живота и дейностите в затвора сред институциите и обществото биха допринесли за по-успешната интеграция на жените, които излизат оттам.

Тук е мястото да кажем, че корицата на сборника представлява творение, създадено от лишена от свобода като подарък на училището. Идеята е на служители от сектор „Социална дейност и възпитателна работа“: да се пресъздаде спиралата на развитието и полета на духа като символи, които са присъщи на образованието и особено на това, което се осъществява в училището към затвора. Паното е изработено от блокчета картон, имитиращи мозайка. Пеперудите са от полимерна глина. Техниките се прилагат в клубовете по приложно изкуство.

Всички автори, които се докоснаха до живота в Сливенския затвор и до работата, която се върши там, единодушно пожелаха да споделят своя опит от приложната психоанализа. Този опит би могъл да надгради дейностите в затвора и да даде по-различно обяснение на някои поведения на жените, които изтърпяват наказанията си там, а също и да допълни обясненията за начина, по който те използват езика и общуват с другите хора…“

Д-р Весела Банова

Екземплярите са налични в централния офис на сдружение „Дете и пространство“. Можете да поръчате, като направите заявка чрез e-mail или се свържете с нас на посочените в „Контакти“ телефон и адрес.

Целият сборник вижте тук.