Наръчник за работещите в сферата на детското психично здраве и услугите за деца

Материалите, които са включени в този сборник, са представени на организирания, в рамките на проекта семинар, проведен в периода 29-31.08.2011г. в гр. Русе на тема : “Как разпознаваме , посрещаме и работим със страданието на детето” – Представяне на добри практики в сферата на здравно- социалните услуги в страните от ЕС и в рамките на обучителната програма “Детето и неговите симптоми” организирана от “Сдружение Дете и пространство” в партньорство с Група на Фройдиско поле в България и Медико-педагогически институт “Куртил” – Белгия и на провелия се в София, II Колоквиум- Жак Лакан, организиран от Фройдиско поле и Група на Фройдиско поле в България.

Изтеглете тук.