Как да слушаме, играем и говорим с детето

Сборник с текстове, предназначен за родители на деца от предучилищна възраст, учители и професионалисти, които работят в детските градини и в социални услуги за деца.

Изтеглете тук.