Как да разговаряме, слушаме и играем с детето

В този сборник са подбрани материали, които могат да бъдат полезни за работата на екипите на новосъздадените семейно-консултативни центрове по проекта на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“. Материалите могат да бъдат полезни за всички професионалисти, които работят директно с деца и техните родители.

Изтеглете тук.