Дневен център за младежи с увреждания „Дъга“

Дневният център за младежи с увреждания представлява място, където навършването на пълнолетие не изключва необходимостта от подкрепа и в него младежи от 18 до 29-годишна възраст с двигателни, сетивни, ментални или множествени увреждания, които живеят в своите семейства или услуги от резидентен тип, могат да бъдат пълноценни членове на обществото.

В Центъра се организират терапевтични ателиета, в които младежите могат да творят, да научават нови неща и да общуват, като са придружавани от екип от ерготерапевти, психолог, социален работник, кинезитерапевт. Клиничната работа се ориентира от убеждението, че няма готови решения, няма конвенции и общоприети норми. Затова екипът на Центъра се стреми да не знае вместо младежите, а да ги следва и да им партнира в изобретяването на свои собствени решения, които за всеки един са уникални

Адрес и контакти: Гр.Русе, ул. „Искър”, 41, тел.: 082/84 59 11, ел. адрес: dcdu.sg@gmail.com