Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа и програма „Ранна интервенция“

През 2010 г. ентусиазиран екип от сдружение „Дете и пространство“ изпълнява проект „Предизвикателството да бъдеш родител“. Резултатът е създаването на Център за ранна интервенция, насочен към подкрепа на бебета и малки деца с увреждания и техните родители през първите дни, месеци и години след раждането им.

Дейностите на Центъра са насочени към подкрепа на родители на новородени, бебета и малки деца с увреждане или затруднения в развитието. Някои родители научават за проблема на детето веднага след раждането, а някои знаят за това от изследвания по време на бременността. И в двата случая първите думи, които майката чува за своето дете и неговия проблем, имат силно въздействие върху връзката майка-дете. Тези думи могат да разтревожат майката до степен, че да реши, че няма да може да се справи с отглеждането на детето си, или да я успокоят, че то ще расте и ще минава през всички етапи на развитието, но по свой начин. Екипът на Центъра (психолози, ерготерапевти и кинезитерапевти) внимателно слуша родителите чрез индивидуална и групова работа, както и когато те придружават своето дете по време на работата на различните специалисти с него.

Услугите по ранна интервенция са специализирани услуги, които подпомагат бебета и малки деца с увреждания или затруднения в развитието, както и техните семейства, като посрещат нуждите им, търсят възможности за развитие, постигат житейски цели и чрез превенция намаляват до минимум проявата на увреждането и неговата тежест. Тези услуги са предназначени за идентифициране и посрещане на потребностите на децата в пет области на тяхното развитие. Тези области са:

  • Физическо и двигателно развитие;
  • Когнитивно развитие;
  • Афективно развитие;
  • Социално и говорно развитие;
  • Общуване, адаптация и автономност.

 Адрес и контакти: ул. “Н. Й. Вапцаров” № 20, тел: 0877125671,  ел. адрес: ri_ruse@abv.bg