Детските страхове

Обучението е насочено към широк кръг от професионалисти, работещи с деца в социалната, образователната и сферата на здравеопазването. Участниците имат възможност да се запознаят с причините за детските страхове, тяхната същност и място в развититето на детето. По време на обучението се дискутират въпроси, свързани с разграничаването на понятията страх и тревога, и се представят различни подходи за справяне с детските страхове и разпознаване на психичното страдание у детето в предучилищна възраст.