Детето и неговите симптоми

„Детето и неговите симптоми“ е сборник с текстове и материали от първите две учебни години на програмата „Детето и неговите симптоми“ (2005-2007г.). Изданието е осъществено със съдействието на Френския институт в София и Фонд „Социално подпомагане“.

“Две години след появата на книгата „Белезите на различието“ излиза първият сборник със статии „Детето и неговите симптоми“, който е подготвен от група психоаналитици, психолози и психиатри, организирани от „Лекари на света“, Интердисциплинарния център за детето в Бордо и партниращата асоциация „Дете и пространство“. „Детето и неговите симптоми“ има за цел да продължи, утвърди и обогати направеното до момента, което е забележително.

До тук текста, след което останалата част, текст в цялост, след бутон Още или друг подходящ: 

Събраните тук текстове са резултат от обучителната програма, предназначена за персонала от институции и дневни центрове за грижи за деца с увреждания, която смятам за уникална в много отношения.

На първо място, защото тя привилегирова диалога между участниците.

По време на семинарите, които се провеждат веднъж на два месеца, чрез живия обмен между българските и френските професионалисти по теми, произтичащи от случаи, с които те работят всекидневно, става предаването на терапевтичната методология.

Темите на разговорите са също и по предложение на участниците от домовете, дневните центрове, които продължават са водят същата екипна работа по места.

А и още, защото основната цел е да се позволи индивидуализиран прием и грижа за децата, тъй като практическата методология се основава върху уникалността на срещата между страдащото дете и аналитика. Никакъв модел, никакъв автоматизъм, всеки път на детето се отделя внимание и се извършва значителна работа, за да бъде то чуто, работа, изтъкана от търпение и размисъл, отличаваща се с рядко срещана задълбоченост.

Благодарение на тази програма се създаде мрежа между професионалисти по детството, специални педагози, психолози, социални работници, а също така и институционалните ни партньори – местните отдели за закрила на детето (държавни агенции, министерства). Неоспорим факт е, че програмата е вдъхновена от френските идеи и опит – и това безкрайно ни радва. Още по-радостно е, че диалозите и размишленията, които съпровождат тази програма в България, допринесоха много за нейната ефикасност. Това още веднъж показва до каква степен диалогът между тези две култури се е оказал плодотворен.

Всяко едно обучение привлича повече от сто специалисти от цяла България и това свидетелства за интереса и ефикасността на обучението и работещият екип.

Етиен дьо Понсен, посланик на Франция в България през 2008 г.

Изданието е изчерпано!