Въвеждащ курс по супервизия

Супервизията е много важен инструмент за професионално развитие в клиничната област и гаранция за успешна клинична работа. Супервизията е залегнала като изискване в държавните документи за работа с деца, но все още поради недостатъчно специалисти с опит в тази област се използва частично и не навсякъде. Именно затова обучението има за цел да запознае участниците с принципа, механизма и видовете супервизия в клиничната работа. В тази връзка разгледаме и темата за конструиране на случай.