Новини

3 дни с положителни преживявания!

Двата ни екипа на ЦНСТДМУ в гр. Русе към сдружение „Дете и пространство“ проведоха изнесено обучение и среща в гр. Велики Преслав, за да обсъдим тежки и важни въпроси, свързани с работата ни, а именно как екипите да трансформират слабите си страни в силни. Обсъди се и интензивната работа с деца и младежи при кризи, с психиатрични диагнози.

3 пълноценни дни, изпълнени с представяния на всеки служител и разкази за преживяванията в процеса на работа!