Новини

Честит Празник на детето!

„Не спирайте да играете и да претворявате света по вашия уникален начин. А пък ние, възрастните, можем по-често да взимаме пример и да се учим от вас – защото светът е различен, видян през детските очи.“ 

Това е посланието, което екипът на ЦСРИ „Таралежи“ отправя по случай Денят на детето към децата и към нас възрастните!

За всички 266 деца, които посрещаме, които подкрепяме и за които се грижим в 9-те социални услуги, управлявани от сдружение „Дете и пространство“ днешният празник наистина насърчи играта и творчеството, благодарение на подаръците, които получихме от БОШ Инженеринг Център София. Чудесните играчки достигнаха до децата и младежите от Център за ранна интервенция, Център за социална рехабилитация и интеграция „Детски кът“, Центровете за деца и младежи с увреждания и Центровете за настаняване от семеен тип в Русе, както и до ЦСРИ Таралежи и двата центъра от семеен тип за деца и младежи с увреждания в София.

За нас е важно и много окуражаващо, когато получаваме подкрепа и внимание към децата и младежите, за които се грижим!