Новини, Русе - ЦНСТ Вяра

Студентски практики

С радост споделяме, че от началото на м. октомври в нашият Център за настаняване от семеен тип или по известен като къща „Вяра“ студенти втори курс от специалност „Социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ реализират своята практика.

Да имаме студенти е ценен момент за всички – както за децата и младежите, така и за целия екип. Студентите се забавляват и радват заедно с децата и младежите на есента и на това, което ни предоставя тя: цветове, топло слънце и още разходки. Споделяме с вас малка част от тези мигове: