Новини

Среща на тема: „Приобщаване на деца с аутизъм в детските градини“ в Сандански

Iмахме възможност да споделим опита на сдружение „Дете и пространство“ пред 194 директорки на столични детски градини и експерти от регионалните дирекции по образование. Темата на нашата среща беше „Приобщаване на деца с аутизъм в детските градини“. Представихме отново продуктите от проекта Ireams. Разлиствахме и четохме от наръчника „Обосновано включване на деца аутисти в училищна среда“. С вълнение отново гледахме документалния филм „Нещо, което можем да кажем“. Представихме изданието „Детето-автор“ и видеата за родители и специалисти, създадени в рамките на проекта „Детето субект на своите права“ и по проекта „Малките изследователи – големите откриватели“!

Всеки участник получи наръчника за Обосновано включване на децата аутисти в училищна среда и изданието „Детето – автор“, в което са представени 8 от сценариите на видео-уроците за родители и деца. Беше истинска среща!