Новини, Русе - ЦНСТ Вяра

Първи учебен ден!

И нашите малки ученици от ЦНСТДМУ „ВЯРА“ посрещнаха празника днес, първият учебен ден! 
Последните две години бяха трудни за учениците, настанени в резидентната услуга, когато се наложи да останат в Къщата и да учат онлайн. Предизивкателствата бяха много и със съвместни усилия се справихме! 
 
Но ето, че днес пристъпват прага на любимото училище, готови за нови положителни емоции, приятелства и знания!