Новини

Представяме: Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда

Представяме ви два от продуктите, създадени от всички партньори по Европейския проект Ireams. Това са Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда и документалния филм „Нещо, което може да кажем“.
 
Проектът IREAMS, акроним, който означава “За разумно включване на деца аутисти в училищна среда”. Този проект е финансиран от програмата Еразмус + и Европейския съюз. Той е конструиран по следния начин: координира се от  Университета в Рен 2 и включва 13 европейски партньора: родителски асоциации, медико-социални и здравни институции, университети, които са подпомагани както от преподаватели, така и от аутисти. Те са от Белгия, България, Испания, Франция и Италия. Голямото мнозинство от тези партньори имат пряка връзка с аутистични деца, юноши или възрастни аутисти. От българска страна партньор по проекта е сдружение „Дете и пространство“.

Проектът е провокиран от въпроса, който ни постави понятието за включване, за включването на децата аутисти в училище. Той е създаден от констатацията, че това понятие за включване, което произтича от един идеал, в който всеки има правото да е разпознат в своето различие, се е превърнало в нареждане, дори в идеология; от констатацията, че осъществяването на включването за всички в училище неизбежно е създало протоколи за включване под формата на технически формуляри, които предлагат “разумни” улеснения съответстващи на специалните потребности, които неизбежно са стандартизирани; и накрая – от констатацията, че прилагането на тези протоколи оставя понякога, не смея да кажа често, децата и учителите в ситуация да не знаят какво да правят.

Както казва Ги Поблом на заключителната конференция по проекта през юни т.г. в Брюксел: „Мисля, че нито ауитстите, нито тези, които ежедневно ги придружават са истински „разумни“ /riasonables/. И поради тази причина е нужно да се обсъди /“raisonner“/ включването, да се обмисли, да се постави под въпрос, да се проблематизира, да се събере новия опит, да се запитаме какво е позволило включването за едно дете, а за друго не или пък се е случило не напълно както е трябвало, по един неравномерен, неидеален, но винаги специфичен начин“.

Тук можете да намерите Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда. Той е написан с много желание от всички партньори, които предават своя опит на родители на деца с аутисти, на техни възпитатели и учители, на професионалисти… 

Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищната среда

А документалният филм „Нещо, което можем да кажем“ с български субтитри можете да гледате тук: https://ireams.eu/bg/node/25. Ще чуете гласа на децата аутисти и на родителите. Нещо повече, ще видите порасналите деца аутисти и ще чуете какви са били техните трудности и какво им е помогнало да се справят, какво правят сега като млади възрастни, какво място са си намерили в света на другите.