Предоставяне на социални услуги

Сдружение „Дете и пространство“ управлява 9 социални услуги в страната, подпомагащи деца в риск и техните семейства.