Новини

Отново на училище!

15 септември е празничен ден и за децата от къща „Вяра“ и от ЦНСТ „Д-р Любомир Жупунов“ в Русе, и за децата от „Св. Стилиян“ в София, които сдружение „Дете и пространство“ управлява👩‍🦽🏘️. Началото на новата учебна година е събитие, чиято празнична атмосфера децата усещат и преживяват с радост. В училищния двор някои от тях срещат свои приятели, а други – свои близки.🧑‍🦽 Така последното настанено момче в ЦНСТ „Д-р Любомир Жупунов“ днес в училищния двор срещна своя брат, настанен в приемно семейство. Трогателна е срещата между двете момчета!
🎒📚📖На добър час на всички ученици, на техните учители и на специалистите, които ежедневно подкрепят нашите ученици❣️💐