Актуални проекти, Новини

„Нашата приказка – време за забавление и заедност – пространство за творчество и развитие“

Развълнувани сме да споделим с вас първото от 6-те видео урока за родители, които дават отговори на многото въпроси, възникнали по време на пандемията и социалната изолация: как да разнообразяваме детето вкъщи, какви нови модели на игри и забавления можем да прилагаме, как да стимулираме детето, така че да подкрепяме неговото развитие?

В първия видео урок „Нашата приказка – време за забавление и заедност – пространство за творчество и развитие“ разгръщаме една от възможните посоки на положително общуване с детето като междувременно го учим на добро и зло, на приемане на различието и уникалността на всеки един от нас.

Самият видео урок можете да видите тук: 

Това видео е изработено в рамките на проект: „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“ с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо Пространство и Фонд Активни граждани (www.activecitizensfund.bg).
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Дете и пространство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.