Новини

Наръчникът за обосновано включване на ДЕЦА АУТИСТИ в училищна среда излезе от печат!

С радост ви съобщаваме, че днес от печат излезе Наръчник за обосновано включване на ДЕЦА АУТИСТИ в училищна среда, създаден като част от проекта на Европейския съюз Еразъм, проект IREAMS.
 
Предназначен е за учители и специалисти, които участват във включването в училищна среда или в детската градина. „Наръчникът не претендира да бъде ръководство за потребителя, а да предостави едно уважително въведение в сложността на аутизма и се опира на трансверсален подпод към различните методологии, използвани във всяко училище или социална институция. Изграден е благодарение на опита и дългогодишната работа на професионалисти от различни области с деца, младежи и възрастни с РАС, с приноса на семействата, а също и на самите аутисти“.
 
Първото му официално представяне пред широка публика е планирано съвместно с Община Русе на 26 октомври в Зала „Заседателна“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ от 14.00 часа.
 
Надяваме се този малък наръчник, написан с много внимание и загриженост, да ни помогне да бъдем по-адекватни и гостоприемни, когато животът ни среща с деца с аутизъм и техните близки.
 
Честит Световен ден за психично здраве!