Новини

Кризите в развитието на детето и сексуалната експлоатация

Ключовите моменти в развитието на детето, кризите, през които преминава то, Това, което се премълчава: детската сексуалност, и обвиненията в сексуално насилие като оръжие в родителските конфликти бяха част от темите, които разгледахме в рамките на обучение на сдружение „Дете и пространство“ за съдии от района на Апелативен съд Варна.

Навлязохме в дебрите на сложните теми за: разпознаване на сексуалното насилие и какви са неговите признаци, какви са последиците от него при децата в различна възраст; обвиненията в сексуално насилие: истина или оръжие? Как да разпознаваме родителските конфликти и каква подкрепа можем да окажем, какъв е пътят към мира и най-добрия интерес на детето. 

Важно за юристите е разбирането, че емоциите на децата са част от несъзнаваното. С поведението си родителите детерминират поведението на детето.

Срещата на психоанализата и съдебната практика стана възможна благодарение на проект „Умението да променяш“ на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи“.