Новини

Кампания: Календар 2022 на сдружение „Дете и пространство“

Скъпи приятели, Както всяка година, Сдружение „Дете и пространство“ представя своя календар.

Този календар е плод на доброволен труд на фотографи любители и на професионални фотографи, които предоставят безвъзмездно снимките си. Тази година за наша най-голяма радост отново почетен гост е фотографът Николай Ковачев, чиято снимка е на корицата на календара. Безвъзмездно ни предоставиха свои красиви фотографии Надежда Александрова и Йоан Арнаудов.

Снимките представят различни красиви места от България и някои характерни за тях птици, животни и растения, както и детайли, представящи връзката на хората с тези места. Тази година решихме да включим и снимки на места извън България. Календарът провокира любопитството на публиката както към непознати красиви места и техните обитатели, така и към непознати. Върху всяка снимка на птица е изписано името й на български и на латински, а върху основните снимки са изписани имената на заснетите места.

Средствата от набраните дарения в кампанията Календар 2022 ще се използват за подобряване качеството на живот на деца и младежи с различни увреждания, които живеят в Центровете за настаняване от семеен тип, управлявани от сдружение „Дете и пространство“ в Русе и в София.

Можете да ни подкрепите в кампанията Календар 2022, като се свържете с нас на:

Тел.: 0889 445 597

Ел. адрес: office@childandspace.com