Новини

Иновативен модел за подкрепа на деца, родители и специалисти в дигитална среда на Сдружението

На 9 и 10 септември обсъждахме и планирахме съдържателната част на иновативния модел за подкрепа на деца, родители и специалисти в дигитална среда на сдружението. Проведохме първата работна среща на експертния ни екип и екипа по управление на проект „Детето – субект на своите права: достъп до грижа и терапевтична подкрепа“, изпълняван с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани (activecitizensfund.bg).

Предстоят ни вълнуващи моменти и много работа в разработването на цялостната терапевтична рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда и на серия от видеоуроци за родители и специалисти за гарантиране на правата на децата в дигитална среда.