Новини

Заслужена награда: „Посланик на доброто“!

Днес д-р Весела Банова, председател на Управителния съвет на Сдружението получи наградата „Посланик на доброто“, която й бе връчена от Председателят на ДАЗД д-р Лилова и която е споделена с още много колеги и професионалисти, допринасящи за каузата на децата в България и спазването на техните права. Особено вълнение предизвика връчването на плакета „20 години Държавна агенция за закрила на детето“. Д-р Банова казва: „Върнах се към първия си работен ден в ДАЗД в началото на февруари 2001 година. Спомних си вълнението от тази пионерска дейност и прекрасният екип, с който започнахме. Спомних си и февруари 2002 г., когато станах зам.-председател на ДАЗД и началото на 2008 г., когато напуснах ДАЗД, за да продължа професионалния си път на психоаналитик. Днес, влизайки в ДАЗД имах чувството, че се връщам у дома. Изпитах радост, че това място още съществува. За мен винаги е било важно да съществува Държавната агенция за закрила на детето, като място, което пази и закриля ЕЗИКА НА ДОБРОТО ГОВОРЕНЕ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. Аз и председателките, с които работех, както и всички мои колеги, преживяхме много изпитания и трудности. Имахме и нашите светли мигове. Имаме и някои практически резултати, устояли във времето и един от тях, с който се гордея е, че в системата на закрила и на социални услуги за деца и семейства въведохме и се прие като стандарт, гарантиращ качеството на услугите – провеждането на редовни супервизии на екипите. Екипите в Агенцията след 2008 г. имат също своите значителни постижения.

ДАЗД е една институция на национално ниво, която милее и работи за правата на детето. Нейната ефективност непрекъснато се поставя под въпрос в годините и това е защото много трудно в нашия прагматичен свят, където всичко се измерва и има конкретна цена, се разбира силата на словото и изключителното значение на думите, с които говорим за детето и със детето. Ще мине още дълго време в неразбиране и недооценяване на значението на ДАЗД като място, в което може да се разговаря и да се генерират добри думи за децата и техните права, като условие за напредъка на обществата.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ на всички, които са работили и работят в ДАЗД, на всички които са подкрепяли, били са и продължават да бъдат съпричастни към КАУЗАТА НА ДЕТЕТО, която безусловно включва работата и битката за СПАЗВАНЕТО НА НЕГОВИТЕ ПРАВА. ДА, ДЕТЕТО Е ЛИЧНОСТ, КОЯТО ИМА ПРАВА И ПЪТЯТ КЪМ ДОБРУВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО МИНАВА ПРЕЗ УСИЛИЕТО ДА ГАРАНТИРАМЕ КАТО ОБЩНОСТ ОТ ОСЪЗНАТИ ВЪЗРАСТНИ СПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА.“