Новини

Д-р Весела Банова: Духовното измерение отсъства в разговора за децата, когато се правят политики!

Интервю на д-р Весела Банова, председател на Управителния съвет на сдружението, в рамките на кампанията „Парламентарна група за децата“, реализирана от Национална мрежа за децата.