Новини

Добротата в сърцата ни!

На 23.12.2021 г. деца от 6 а клас в СУ „Христо Ботев“ гр. Русе, с класен ръководител г-жа Марийка Атанасова, заедно с д-р Харипрасад Пурушотаман и неговата съпруга Поля Петрова Хари Прасад дариха на нашите деца и младежи от ЦНСТ 2 диспенсер за вода, пасивен антидекубитален дюшек и много лакомства. Благодарим искрено за направеното дарение и за това, че има хора като тях с големи сърца! Благодарим Ви!