Административен екип

Албена Атанасова

Управител на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания „Вяра“

Блага Банова

Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция „Таралежи” – София

Галина Йотова

Управител на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания „Св. Стилиян“ и на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания „Слънце“ – София

Зорница Божанова

Управител на Център за настаняване на деца и младежи с увреждания 2

Мария Йорданова

Управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Дъга“ и Дневен център за деца и младежи с увреждания – „Мечо Пух”

Румяна Великова

Управител на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (ДЦДМУ-СГ) и Център за социална рехабилитация и интеграция „Детски кът“ – Русе