Румяна Великова

Управител на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (ДЦДМУ-СГ) и Център за социална рехабилитация и интеграция „Детски кът“ – Русе