Мила Ташкова

Изпълнителен директор, Централен офис