Мария Йорданова

Управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Дъга“ и Дневен център за деца и младежи с увреждания – „Мечо Пух”